شبکه کارآفرینی راشا

نظر به استقبال و درخواست های زیاد شرکت کنندگان در همایش کارآفرینی و اشتغال در منطقه شهریار و حومه، موسسه ایده بنیان راشا تصمیم دارد شبکه ای از کارآفرینان و کسانی که در امور مختلف کسب و کار مهارتی دارند ایجاد نماید تا هم بتواند بین آن ها تعاملی برای همکاری ایجاد کند و هم در رویدادهای مختلف کارآفرینی آنها را گرد هم جمع کند تا به تبادل نظر بپردازند و حلقه های بزرگتری را ایجاد کنند. در آینده اطلاعات بیشتری در این خصوص را در وب سایت قرار خواهیم داد. اگر شما هم مایلید جزئی از این شبکه باشید لطفاً فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

عضویت در شبکه کارآفرینی راشا

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۲ MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید