• شهر جدید اندیشه، فاز4، بازار ایرانی اسلامی ،سرای سعدی، طبقه اول، پلاک 293.
    کد پستی: ۳۳۵۴۹۳۲۷۷۲
  • info@newrasha.ir
  • 02165360367 و ۰۹۳۵۰۶۸۳۵۹۷