معرفی مسابقه ریاضی

مسابقه ی بزرگ ریاضی عمومی

ملاحظات

قوانین

منابع آزمون

منابع درسی معمول و استاندارد دروس ریاضی (عمومی) یک و معادلات دیفرانسیل برای رشته های علوم پایه و فنی مهندسی، مراجع آزمون خواهد بود. برخی از معروفترین ها را در اینجا ذکر می کنیم.

روش اجرای مسابقه

سرویس ها

ثبت نام کنید

مهلت ثبت نام تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ است.

حل مسائل مسابقه

مدتی پس از آزمون، منتشر خواهد شد. (توضیح: این پاسخنامه شامل همه ی روش های ممکن برای حل مسائل نیست.)

نتایج مسابقه

رتبه بندی نفرات شرکت کننده در مسابقه را ببینید.