به صفحه ی ثبت نام مسابقه ریاضی خوش آمدید.

لطفاً این فرم را به دقت و صادقانه تکمیل نمایید.پس از تکمیل فرم به صفحه پرداخت هدایت می شوید. ثبت نام هنگامی که که پرداخت با موفقیت انجام شود تکمیل شده است.
  • (از این شماره برای اطلاع رسانی پیامکی استفاده خواهد شد. لذا مسئولیت عدم دقت در ثبت آن به عهده ی خود شماست.)
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان