قسمت اول جزوه ریاضی مهندسی

قسمت اول جزوه ریاضی مهندسی از صفحه یک تا صفحه ۷۸٫ شامل مباحث سریهای فوریه. اعداد مختلط و توابع مختلط…

درس ریاضی مهندسی، همواره از درس هایی است که مباحث بسیار کاربردی و مفیدی را برای دانشجویان رشته های فنی ـ مهندسی دارد و دانش ریاضی آنان را نیز به چالش می کشد. در واقع تقریباً هر چه در حساب دیفرانسیل و انتگرال، تحت عنوان ریاضی۱ و ریاضی۲ به دانشجویان آموزش داده می شود به همراه مباحث بیشتری در این درس به کار می رود. در قسمت اول جزوه ریاضی مهندسی یادآوری مختصری بر مهمترین مباحث پیشنیاز این درس داریم و سپس با معرفی سری های فوریه بحث اساسی ریاضی مهندسی را شروع می کنیم. بخش های مربوط به اعداد و توابع مختلف با کمی حذف و اضافه و جابجایی در نحوه ارائه آن ها هم برای دانشجویان رشته های فنی مهندسی مفید است و هم می تواند بخش های مهمی از درس توابع مختلط دانشجویان رشته ریاضی را پوشش دهد. در بخش دوم این جزوه می توانید انتگرال های توابع مختلط، قضیه مانده ها و سری های لوران به همراه مقدمه ای بر معادلات با مشتقات جزیی را بیابید.