سوالات و حل تشریحی آزمون پایانترم ۹۹۰۰۲

به طور معمول، ملاک سنجش آموخته های دانشجویان و دانش آموزان شرکت در یک آزمون نهایی و قبولی در آن است. اما همیشه این سوال مطرح است که چه مباحثی ارزش امتحانی بیشتری دارند و از چه مبحثی چه تعداد و چند نمره سوال خواهیم داشت. همچنین چگونه می توان زمان آزمون و زمان حل را مدیریت کرد و این که آیا امکان شرکت در یک آزمونِ بی تاثیر، تنها برای کسب آمادگی آزمون نهایی، وجود دارد یا خیر؟ جواب همه این سوالات به داشتن یک سری سوال پایان ترم  همراه با حل بستگی دارد تا بتوانید هم خود را بسنجید و هم اطلاعات لازم در مورد آزمون را به دست آورید.
در این جا یک سری نمونه سوال معادلات دیفرانسیل برای رشته های فنی مربوط به تیر ماه ۱۴۰۰ #دانشگاه_آزاد_اسلامی_واحد_پرند همراه با حل تشریحی آن ها را قرار داده ایم تا با تهیه آن بتوانید به همه سوالات خود در این زمینه پاسخ دهید.

جزوه میدان های برداری (ریاضی۲ فنی و علوم پایه)

نقطه اتصال حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی و فیزیک برداری همین فصل نهایی در درس ریاضی۲ است، میدان های برداری. در این فصل علاوه بر معرفی میدان های برداری و توضیحاتی در خصوص نحوه کارکرد آن ها مباحث بسیار مهم زیر را خواهید دید:

 • آشنایی با میدان های برداری
 • میدان های پایستار (کنسرواتیو)
 • دیورژانس و کرل یک میدان برداری
 • انتگرال خط میدان های برداری
 • قضیه (قانون) استقلال از مسیر
 • قضیه گرین
 • انتگرال سطح میدان های برداری
 • قضیه استوکس
 • قضیه دیورژانس
 • مساحت به کمک انتگرال خط
 • حجم به کمک انتگرال سطح

این جزوه به همراه بیش از ۲۵ مثال و ۳۰ تمرین مناسب برای ارائه مطالبی با عناوین فوق در کلاس های ریاضی۲ رشته های فنی مهندسی و علوم پایه است. مطالب به صورت ساده و روان بیان شده و مثالها و تمرین های متعدد مهارت دانشجویان را افزایش خواهد داد.

نمونه سوالات پایانترم محاسبات عددی. تابستان ۹۹٫

به طور معمول، ملاک سنجش آموخته های دانشجویان و دانش آموزان شرکت در یک آزمون نهایی و قبولی در آن است. اما همیشه این سوال مطرح است که چه مباحثی ارزش امتحانی بیشتری دارند و از چه مبحثی چه تعداد و چند نمره سوال خواهیم داشت. همچنین چگونه می توان زمان آزمون و زمان حل را مدیریت کرد و این که آیا امکان شرکت در یک آزمونِ بی تاثیر، تنها برای کسب آمادگی آزمون نهایی، وجود دارد یا خیر؟ جواب همه این سوالات به داشتن یک سری سوال پایان ترم  همراه با حل بستگی دارد تا بتوانید هم خود را بسنجید و هم اطلاعات لازم در مورد آزمون را به دست آورید.
در این جا یک سری نمونه سوال محاسبات عددی برای رشته های فنی مربوط به تابستان ۹۹ #دانشگاه_آزاد_اسلامی_واحد_پرند همراه با حل تشریحی آن ها را قرار داده ایم تا با تهیه آن بتوانید به همه سوالات خود در این زمینه پاسخ دهید.

نمونه سوالات پایانترم محاسبات عددی. تابستان ۹۸٫

به طور معمول، ملاک سنجش آموخته های دانشجویان و دانش آموزان شرکت در یک آزمون نهایی و قبولی در آن است. اما همیشه این سوال مطرح است که چه مباحثی ارزش امتحانی بیشتری دارند و از چه مبحثی چه تعداد و چند نمره سوال خواهیم داشت. همچنین چگونه می توان زمان آزمون و زمان حل را مدیریت کرد و این که آیا امکان شرکت در یک آزمونِ بی تاثیر، تنها برای کسب آمادگی آزمون نهایی، وجود دارد یا خیر؟ جواب همه این سوالات به داشتن یک سری سوال پایان ترم  همراه با حل بستگی دارد تا بتوانید هم خود را بسنجید و هم اطلاعات لازم در مورد آزمون را به دست آورید.
در این جا یک سری نمونه سوال محاسبات عددی برای رشته های فنی مربوط به تابستان ۹۸ #دانشگاه_آزاد_اسلامی_واحد_پرند همراه با حل تشریحی آن ها را قرار داده ایم تا با تهیه آن بتوانید به همه سوالات خود در این زمینه پاسخ دهید.