جزوه ریاضی عمومی (ریاضی۶ و …)

جزوه ای نسبتاً کامل که همه سرفصل این درس را می پوشاند. مطالب ویدئو ـ درس های ریاضی عمومی (۱)، ریاضیات پایه بر مبنای این جزوه تنظیم یافته اند. مناسب برای دانشجویان رشته های حسابداری، زیست شناسی، مدیریت، کاردانی معماری، کاردانی مکانیک خودرو، کاردانی کامپیوتر و … و با تکیه بر حل تمرین.