نمونه سوالات پایانترم محاسبات عددی. تابستان ۹۸٫

به طور معمول، ملاک سنجش آموخته های دانشجویان و دانش آموزان شرکت در یک آزمون نهایی و قبولی در آن است. اما همیشه این سوال مطرح است که چه مباحثی ارزش امتحانی بیشتری دارند و از چه مبحثی چه تعداد و چند نمره سوال خواهیم داشت. همچنین چگونه می توان زمان آزمون و زمان حل را مدیریت کرد و این که آیا امکان شرکت در یک آزمونِ بی تاثیر، تنها برای کسب آمادگی آزمون نهایی، وجود دارد یا خیر؟ جواب همه این سوالات به داشتن یک سری سوال پایان ترم  همراه با حل بستگی دارد تا بتوانید هم خود را بسنجید و هم اطلاعات لازم در مورد آزمون را به دست آورید.
در این جا یک سری نمونه سوال محاسبات عددی برای رشته های فنی مربوط به تابستان ۹۸ #دانشگاه_آزاد_اسلامی_واحد_پرند همراه با حل تشریحی آن ها را قرار داده ایم تا با تهیه آن بتوانید به همه سوالات خود در این زمینه پاسخ دهید.

آزمون و حل تشریحی سوالات ریاضی مهندسی ۹۶-۹۷-۱.

به طور معمول، ملاک سنجش آموخته های دانشجویان و دانش آموزان شرکت در یک آزمون نهایی و قبولی در آن است. اما همیشه این سوال مطرح است که چه مباحثی ارزش امتحانی بیشتری دارند و از چه مبحثی چه تعداد و چند نمره سوال خواهیم داشت. همچنین چگونه می توان زمان آزمون و زمان حل را مدیریت کرد و این که آیا امکان شرکت در یک آزمونِ بی تاثیر، تنها برای کسب آمادگی آزمون نهایی، وجود دارد یا خیر؟ جواب همه این سوالات به داشتن یک سری سوال پایان ترم  همراه با حل بستگی دارد تا بتوانید هم خود را بسنجید و هم اطلاعات لازم در مورد آزمون را به دست آورید.
در این جا یک سری نمونه سوال ریاضی مهندسی برای رشته های فنی مربوط به دی ماه ۹۶ #دانشگاه_آزاد_اسلامی_واحد_علوم_و_تحقیقات_تهران همراه با حل تشریحی آن ها را قرار داده ایم تا با تهیه آن بتوانید به همه سوالات خود در این زمینه پاسخ دهید.

قسمت دوم جزوه ریاضی مهندسی

قسمت دوم جزوه ریاضی مهندسی شامل انتگرال های مختلط و حل معادلات با مشتقات جزیی.

درس ریاضی مهندسی، همواره از درس هایی است که مباحث بسیار کاربردی و مفیدی را برای دانشجویان رشته های فنی ـ مهندسی دارد و دانش ریاضی آنان را نیز به چالش می کشد. در واقع تقریباً هر چه در حساب دیفرانسیل و انتگرال، تحت عنوان ریاضی۱ و ریاضی۲ به دانشجویان آموزش داده می شود به همراه مباحث بیشتری در این درس به کار می رود. در قسمت دوم جزوه ریاضی مهندسی، مباحث مهمی همچون انتگرال گیری از توابع مختلط، سری های لوران و کاربرد آن ها در حل انتگرال های مختلط، قضیه مانده ها و … و نیز مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی را خواهید یافت. یکی از کاربردهای سری های فوریه که در بخش اول این جزوه دیده می شود در حل معادلات با مشتقات جزیی است که در اینجا در خواهید یافت.

قسمت اول جزوه ریاضی مهندسی

قسمت اول جزوه ریاضی مهندسی از صفحه یک تا صفحه ۷۸٫ شامل مباحث سریهای فوریه. اعداد مختلط و توابع مختلط…

درس ریاضی مهندسی، همواره از درس هایی است که مباحث بسیار کاربردی و مفیدی را برای دانشجویان رشته های فنی ـ مهندسی دارد و دانش ریاضی آنان را نیز به چالش می کشد. در واقع تقریباً هر چه در حساب دیفرانسیل و انتگرال، تحت عنوان ریاضی۱ و ریاضی۲ به دانشجویان آموزش داده می شود به همراه مباحث بیشتری در این درس به کار می رود. در قسمت اول جزوه ریاضی مهندسی یادآوری مختصری بر مهمترین مباحث پیشنیاز این درس داریم و سپس با معرفی سری های فوریه بحث اساسی ریاضی مهندسی را شروع می کنیم. بخش های مربوط به اعداد و توابع مختلف با کمی حذف و اضافه و جابجایی در نحوه ارائه آن ها هم برای دانشجویان رشته های فنی مهندسی مفید است و هم می تواند بخش های مهمی از درس توابع مختلط دانشجویان رشته ریاضی را پوشش دهد. در بخش دوم این جزوه می توانید انتگرال های توابع مختلط، قضیه مانده ها و سری های لوران به همراه مقدمه ای بر معادلات با مشتقات جزیی را بیابید.