ورود

شامل ویدئو- درس ها، جزوه و نمونه سوالات امتحانی درس ریاضیات پایه برای رشته های کارشناسی فنی مهندسی و علوم پایه 

شامل ویدئو – درس ها، جزوات، نمونه سوال پایان ترم همراه با حل تشریحی و … برای درس ریاضی (عمومی) ۱ رشته های کارشناسی فنی مهندسی و علوم پایه

شامل ویدئو – درس ها، جزوات، نمونه سوالات آزمون پایان ترم به همراه حل تشریحی و … برای درس ریاضی (عمومی) ۲ رشته های کارشناسی فنی مهندسی و علوم پایه

شامل ویدئو – درس ها، حل تمرین، نمونه سوال امتحانی و جزوه ی کامل درس معادلات دیفرانسیل برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه

شامل ویدئو – درس های درس ریاضی مهندسی برای دانشجویان رشته های فنی مهندسی. همچنین جزوه ای مناسب به عنوان درآمدی بر این درس و نمونه سوالات پایان ترم همراه با حل تشریحی

ویدئو – درس هایی در مباحث درس محاسبات عددی. همچنین جزوه ی محاسبات عددی و نمونه سوالات پایان ترم همراه با حل تشریحی را در این صفحه می بینید.

شامل ویدئو- درس ها، جزوه و نمونه سوالات امتحانی درس ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی برای رشته های کارشناسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضیات و کاربردها و … . 

برای دیدن ویدئو – درس ها در وبسایت شصتاد می توانید مستقیماٌ از این لینک وارد شوید.

شامل ویدئو – درس ها، جزوات، نمونه سوال پایان ترم همراه با حل تشریحی و … برای درس ریاضی عمومی (۱) رشته های غیر کارشناسی فنی مهندسی و علوم پایه 

(شامل رشته های کارشناسی علوم انسانی، حسابداری و مدیریت، زیست  و… و کاردانی گرایش های مختلف مهندسی)

شامل ویدئو – درس ها، جزوات، نمونه سوالات آزمون پایان ترم به همراه حل تشریحی و … برای درس ریاضی عمومی (۲) رشته های کاردانی فنی مهندسی و عوم پایه و فنی مهندسی، حسابداری و مدیریت.